ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

พลตรีทรงพล สุมนาวดี

รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Back To Top