1. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ลาวสตาร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว ณ กรุงเวียงจันท์

Back To Top