วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.45 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการประสานงานและบรรเทาสาธารณภัย จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Back To Top