ปลัดคนใหม่โชร์ผลงานจับผู้ค้ายาเสพติด

ยา้ยมาใหม่โชว์ผลงานนายปกาสิต.พรประสิทธิ์นายอำเภอสวีได้รับการร้องเรียนจากชาวบา้นว่าบา้นนายสุรชัย.สมนึกมีการซื้อขายยาเป็นประจำจึงสั่งการให้ปลัดบุญกอ้ง.ศรีสงครามปลัดฝ่ายปราบปรามและปลัดดารากร.จันทนาปลัดป้องกันประสานไปยังบ้านผู้ใหญ่สุริน.เม้งหิ้นติ๋วและผู้ช่วยสาทร.ศรีสุวรรณได้เข้าทำการตรวจค้นบ้านนายสุรชัย.สมนึกหมู่ที่๖ต.นาสักอ.สวีจ.ชุมพรได้พบยาบ้า๑๔๙เม็ดต่อจากนั้นใด้ประสานไปที่ผู้ใหญ่ราเณร์.ทองมีหมู่ที่๑๘ต.นาสักอ.สวีจ.ชุมพรและใด้เข้าไปตรวจค้นบา้นนายประดุง.บุญนาคหมู่๑๘ต.นาสักอ.สวีจ.ชุมพรพบยาบ้า๔๙๕เม็ดยาไอ้ช์๐.๖๙กรัมและกัญชา๔.๒๖กรัมและใด้ทำการจับกุมพาไปสอบสวนทั้งสองคนและทั้งสองคนใด้รับคำสารภาพและใด้ทำการส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนาสักอ.สวีจ.ชุมพรดำเนินการทางกดหมายต่อไป
ภาพนายสุพงษ์.แย้มศรีหัวหน้าศูนย์ข่าว อำเภอสวีจ.ชุมพร
และข่าวก.อ.รมนและนายนัทธี.แสงสุริย์หัวหน้าศูนย์ข่าวชุมพรและข่าวก.อ.รมนรายงาน

Back To Top