ตชด.มอบข้าวยำ

พ.ต.ท. เชษฐวิทย์ นีระฮิง รองผกก ตชด.44 ค่ายพญาลิไท. มะสิงห์ขาว. อดีตมวยดังปัตตานีผุ้จัดการใหญ่เสื้อมือสองจ.ปัตตานี ได้มอบข้าว ยําจากปัตตานี ให้กับ อดึตยอดมวยใต้ ขุนเข่าบุโด. สายฝน ลุกกาบุ บก.ข่าวอาชญากรรมภาค9 ให้กับ มัสยิดและชาวบ้าน เนื่องใหนเดือนรอมฎอน (ปอซอ)ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลก ณ.สํานักงานนสพ.อาชญากรรม อ.เมืองจ.ยะลาเมื่อวันอังคารที่12 มิ.ย.61

Back To Top