Tag: ศิลปะวัฒนธรรม

มรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 สร้างวิหารและมณฑป วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

เมื่อวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) มอบหมายให้ […]

สุราษฎร์ฯเชิญชวนพี่น้อง ร่วมงานลอยกระทงในหลายพื้นที่กระตุ้นการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 หลายพื้นที่พร้อมจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีอันดี ตั้งแต่วันที่ 26-17 พฤศจิกายน รายละเอียดบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมมีดังนี้ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี วันที่ […]

Back To Top