Tag: ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

พมจ.สฎ.จัดเวทีสัมนาลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

พมจ.สุราษฎร์ธานีจัดเวทีสมัชชาครอบครัวลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันนี้(31 ส.ค.61) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนางวรรณดี กริชเตโช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จัดโครงการสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Back To Top