Tag: ปิดการฝึกอบรมเยาชนเยาชนอาสารักดินแดนต้านภัยยาเสพติด

ปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันนี้(21พ.ย.61) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Back To Top