Tag: กอ.รมน.สฎ.พบประชาชน

กอ.รมน.สุราษฎร์ธานีพบประชาชน

รองผอ.รมน.จว.สฎ.(ท)ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม วันนี้(15พ.ย.61) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ทรงพล […]

Back To Top