Category: ออกตรวจสถานการณ์

📌ออกตรวจสถานบริการ ผับ บาร์ ร้านอาหาร
วันที่ 7 ส.ค. 2565
เวลา 21.45-22.45 น.

ประชาสัมพันธ์จากเพจ สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดRTP Cyber Village ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.ยุทธนา ศิริสมบัติผกก.สภ.บ่อผุดพ.ต.ท.เจริญ เกิดแก้วรอง ผกก.ป.สภ.บ่อผุดพ.ต.ต.วรรณชัย สุขแจ่ม สวป.สภ.บ่อผุด […]

Back To Top