Category: รมต

รมต.ลงพื้นที่ สฏ.

รมช.พาณิชย์นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน วันนี้(20 มี.ค.62) นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

Back To Top