Category: ผ่าหัวใจโปลิศ

ประวัติ ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิ์พันธุ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

การเป็นตำรวจไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆ เพราะจะต้องครบองค์ประกอบ เมื่อได้เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจแล้วจะเป็นตำรวจดีๆยิ่งยากกว่า ในขณะที่ตำรวจในสายตาชาวบ้านต้นทุนทางสังคมที่สั่งสมกันมาไม่รู้กี่ยุคสมัยต้นทุนทางสังคมต่ำ ทั้งๆที่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไร ไฟไหม้ น้ำท่วมงูเข้าบ้านคนเจ็บสารพัดตำรวจถูกเรียกใช้ก่อนใครเพราะฉนั้นตำรวจจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกเรื่อง ตำรวจไม่เป็นมิตรกับเหล่าร้ายตำรวจยอมตายเพื่อปกป้องประชาชน คอลัมน์ผ่าหัวใจโปลิศจึงใคร่ขอนำเสนอนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีวุฒิภาวะสูงและเป็นนายตำรวจน้ำดีที่สมควรได้รับการส่งเสริมมาดูกันว่านายตำรวจนายนี้คือ ร.ต.อ.ทรงพล […]

นายตำรวจใหญ่ พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สฏ.

นายตำรวจใหญ่ที่อุทิศกายใจให้กับงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.สุราษฏร์ธานี มีคดีเกิดขึ้นท้องที่ใดจะลงพื้นที่ตรวจสอบสั่งชุดสืบสวนให้สืบสวนให้หาข่าวจนสามารถจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุมาลงโทษได้ทุกคดี.ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดเสรี ช่วยชนะ จัมกุมผู้ต้องหาพร้อมใช้มาตรการยีดทรัพย์นับพันล้านในหลายพื้นที่และทำการจับกุมยึดทรัพย์อดีตผู้ใหญ่ วอคนดังเมืองกาญจนดิษฐ์ยึดทรัพย์นับร้อยล้าน.   ด้านการค้ามนุษย์จับกุมเครื่อข่ายค้ามนุษย์ระดมทีมสอบสวนฝีมือดีโดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.วิรุฬห์ […]

นายตำรวจน้ำดี พ.ต.ต.จรูญ รอดพันธ์ชู

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ๋-เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ขอนำเสนอนายตำรวจน้ำดีมีมนุษย์สัมพันธ์ยอดเยี่ยมที่ชาวบ้านกล่าวขานไม่ขาดหูว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ติดดินเข้ากับชาวบ้านไดัดีเป็นที่ยอมรับของทุกคนที่ได้สัมผัส พูดจริงมีสัจจะคือคุณลักษณะประจำตัว.นายตำรวจท่านนี้คือ พ.ต.ต.จรูญ รอดพันธ์ชู สารวัตรสืบสวน […]

ผ่าหัวใจโปลิศ ร.ต.อ.จรูญ รอดพันธุ์ชู รอง.สารวัตรสืบสวน สภ.ขุนทะเล สุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 เว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ขอแนะนำตำรวจชั้นผู้น้อยนิสัยดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม ร.ต.อ.จรูญ รอดพันธ์ุชู […]

ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง.ผบก.ภ.สุราษฎร์ธานี

ผ่าหัวใจโปลิศ คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 และเว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ใคร่ขอแนะนำนายตำรวจน้ำดีในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนายหนึ่งคือ พ.ต.อ.สุวัตน์ สุขศรี […]

ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ่าหัวใจโปลิศ คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 และเว็บไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ใคร่ขอแนะนำนายตำรวจน้ำดีในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนายหนึ่งคือ พ.ต.อ.สุวัตน์ สุขศรี […]

ยุทธจักรโล่เงิน พ.ต.อ.นิวัติ สุวรรณสิงห์ ผกก.สภ.ขุนทะเลสุราษฎร์ธานี

คอลัมน์สังคมยุทธจักรโล่เงิน หนังสือพิมพ์-เว็บไซต์อาชญากรรมภาค 8 ฉบับนี้ใครมาแนะนำนายตำรวจน้ำดี พ.ต.อ.นิวัติ สุวรรณสิงห์ ผกก.สภ.ขุนทะเล สุราษฎร์ธานีสั่งเข้มผู้ใต้บังคับคับบัญชาให้กวดขันเรื่องปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและ ทรัพย์สินให้กัประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายตำรวจภูธรจังหวัด […]

ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.จักรวรรดิ์ บุญทวีกุลสวัสดิ์

คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรมภาค 8 เว็บไซต์อาชญากรรมภาค 8 ขอแนะนำนายตำรวจหนุ่มใหญ่นักพัฒนา ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้านการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินร่วมทั้งด้านการจราจรตามโครงการ โรงพักเพื่อประชาชน […]

ผ่าหัวใจโปลิศ พ.ต.อ.วันชนะ บวรบุญ ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ ผ่าหัวหัวใจโปลิศ หนังสือพิมพ์..เว็บไซต์ ข่าวอาชญากรรม ภาค 8 ขอแนะนำนายตำรวจน้ำดีอีกนายหนึ่งที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีผลงานสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่างมากมาย […]

ผ่าหัวใจโปลิศ ร.ต.อ.ปราศรัย บุญถึง

คอลัมน์ผ่าหัวใจโปลิศใคร่แนะนำนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กรเพราะผลงานที่ปรากฎให้ผู้บังคับบัญชาได้คุยได้อย่างภาคภูมิล้วนเป็นผลจากการปฏิบัติขับเคลื่อนจากตำรวจชั้นผู้น้อย และเช่นเดียวกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดจากการกระทำของผู้ปฎิบัติชั้นผู้น้อยเช่นเดียวกัน…หากผู้น้อยไม่ได้รับการปลูกฝังหรือได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากผู้บังคับบัญชา ก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานหรือชีวิตประจำ…ดังเช่น… ร.ต.อ.ปราศรัย บุญถึง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี เป็นนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่ยึดถือแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาที่ดีมาโดยตลอดเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงต้องเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสังเกตุบุคคลต้องสงสัยอาการ กิริยาที่เป็นพิรุธ […]

Back To Top