Category: ฅนมหาดไทย

ขอแสดงความยินดี นายเจษฎา จิตรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

ตามที่ หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะมีพิธีมอบรางวัลในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นายเจษฎา […]

ปชส.สุราษฎร์ธานี เผย ผู้ว่าฯ คนใหม่ อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกรณีที่ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านใหม่ แทนท่านเก่าที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ […]

ขอแสดงความยินดีแก่ “บิ๊กเกรียง” พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวน 765 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน […]

คอลัมน์ คนมหาดไทย เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรม ภาค8 ขอนำเสนอคนมหาด ข้าราชการน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตรงไปตรงมา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักรแก่ผู้บังคับบัญชาเขาคือ…นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยกำเหนิด..ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี คอลัมน์คนมหาดไทยจึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานดีๆต่อไป…

คอลัมน์ คนมหาดไทย เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ภาพข่าวอาชญากรรม ภาค8 ขอนำเสนอคนมหาด ข้าราชการน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตรงไปตรงมา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักรแก่ผู้บังคับบัญชาเขาคือ…นายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี […]

ฅนมหาดไทย

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย หนังสือพิมพ์-เวบไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ใคร่นำเสนอผู้ใหญ่บ้านที่สร้างผลงานเพือสังคมมาโดยตลอดในรอบ10 ปีที่ผ่านมาได้สร้างผลงานเป็นรูปธรรมมากมายเขาคือนางเกศินี รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล […]

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย นายมนต์ชัย ศรีเทพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลมขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย ขอนำเสนอคนดีที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชย ตำแหน่งไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือการกระทำ ทำดีได้ดี เป็นสัจจะธรรม อย่างบุคคลที่คอลัมน์ ฅนมหาดไทย นำมาเสนอเผยแพร่ความดีที่ทำด้วยหัวใจและเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาคือนายมนต์ชัย […]

นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 8

นายพีระ กาญจนพงศ์ ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 8 เป็นผู้ปิดทองหลังพระเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมในการแก้ปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด คิดดีทำดีสมควรได้รับการยกย่องชมเชย ถึงเชียร์ก็ไม่เสียปากกา

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย ใคร่แนะนำข้าราชการที่ทำหน้าที่ มีแต่ให้ใครมีปัญหาเรื่ิองร้องทุกข์เรียกิร้องขอความเป็นธรรมหน่วยงานนี้ก็จะทำหน้าที่สืบสาวเรื่องราวข้อเท็จจริงให้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานนี้คือ กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมจังหวัด(เดิมคือ นิติกร )ที่ทำหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและกลั่นกรองข้อกฎหมายให้กับจังหวัดบุคคลที่คอลัมน์มหาดไทย ใคร่แนะนำคือนายชวลิต พลไทย […]

Back To Top