Category: ข่าวเกษตร

ราชกิจจาฯ เปลี่ยน “ส.ป.ก.4-01” เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”มีผลบังคับใช้แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. […]

มอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เพิ่มผลผลิต-คุณภาพ ปาล์มน้ำมันไทย

มอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิต-คุณภาพ ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรไทย นายสมรัก  ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ […]

“เศรษฐา” ยอมรับ เพิ่งเคยได้ยินยางเถื่อน สั่งการตำรวจ-ทหารแล้ว เชื่อจะดีขึ้น

“นายกฯ เศรษฐา” ยอมรับ เพิ่งเคยได้ยินยางเถื่อน ประสานตำรวจ-ผบ.ทสส.ช่วยดู เชื่อจะดีขึ้น เผย ฟังแล้วใจฟู หลัง สส.หลายคนยืนยัน […]

กรมประมง เพาะ “ปลากุเรา” คืนแม่น้ำตากใบ เพื่อผลิตสินค้า GI หนุนเศรษฐกิจชุมชน

กรมประมง เร่งเพาะพันธุ์ “ปลากุเรา” ปล่อยคืนแม่น้ำตากใบ หนุนการผลิตสินค้า GI ที่เป็นสินค้าโอทอป 5 ดาวราคาสูงมาก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ […]

แนะวิธีรับมือ “หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน”ในทุเรียน

ทุเรียน ในระยะ  เก็บผลผลิต เริ่มแก่ เตรียมต้น (ระยะการเจริญทางใบ) รับมือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน สามารถวางไข่ได้ […]

เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ตรวจสอบเอกสารเงื่อนไข

เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม สืบเนื่องจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด  ตั้งแต่วันที่ 15 […]

เช็กที่นี่! ขั้นตอนลงทะเบียน-ตรวจสอบสิทธิ โครงการพักหนี้เกษตรกร 2.69 ล้านราย เริ่ม 1 ต.ค.

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน-ตรวจสอบสิทธิ เงื่อนไข เข้าร่วมโครงการพักหนี้เกษตรกร 2.69 ล้านราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 จนถึง 31 […]

Back To Top