Category: ข่าวพระราชสำนัก

๔ พฤษภาคมวันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม [...]

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ภาพข่าว […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวงร.10

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันนี้ (29 […]

ราชกิจจาฯ เปลี่ยน “ส.ป.ก.4-01” เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”มีผลบังคับใช้แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. […]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จังหวัดภูเก็ต เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปที่จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ […]

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ใหม่ วันนี้ 5 กันยายน 2566 เวลา 11:00 น. นายเศรษฐา […]

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหาร 762 ตำแหน่ง ‘ทรงวิทย์’ เป็น ผบ.ทสส. – ‘เจริญชัย’ ขึ้นนั่ง ผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารรับราชการ 762 ราย ‘พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี’ ผบ.ทสส. ‘พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์’ ผบ.ทบ. ‘พล.ร.อ.อะดุง […]

พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชาย ‘ทักษิณ ชินวัตร’

1 กันยายน 2566 : เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษนักโทษเด็ดขาดชาย “ทักษิณ ชินวัตร” ความว่าตามที่ นักโทษเด็ดขาดชาย […]

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโถงชั้น 7 พรรคเพื่อไทย โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมงาน

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) เวลา 18:00 น. ที่พรรคเพื่อไทยมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนาย เศรษฐา ทวีสิน […]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี […]

Back To Top