Category: ขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ วันนี้(8 ก.ย.61) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน […]

Back To Top