เจ้าท่าเกาะพะงัน ประกาศให้ระวังการเดินเรือ หลังเกิดเหตุเรือโดยสารล่มทำ นทท.100 ชีวิตระทึก

จากกรณีเรือนอนชื่อเรือ ฑ.แสนดีมณีทรัพย์ 111 ขนาดเรือ 114.93 ตันกรอส ได้ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและคนไทย จำนวนเกือบ100คน เพื่อมุ่งหน้าไปยังเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเหตุน้ำเข้าภายในเรือนอนลำดังกล่าว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเรือเสีย จนเรือล่มนั้น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นางสาวสุดารัตน์ ชูพิทักษ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงันที่ 62 / 2566 เรื่อง ให้ระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 10.10 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน ได้รับแจ้งเรือชื่อ “แสนดีมณีทรัพย์ 111” ได้อับปางกลางทะเลอ่าวไทย ระยะ 5.5 ไมล์ทะเล จากเกาะเต่า

เจ้าท่าภูมิภาศสาขาเกาะพะงัน ขอแจ้งพิกัดตำบลที่และบริเวณข้างเคียง เพื่อให้ระมัดระวังในการเดินเรือในตำบลที่ ดังนี้
– บริเวณอ่าวไทย ระยะ 5.5 ไมล์ทะเล จากเกาะเต่า
– ละติจูด 9.9930 ลิปดาเหนือ
– ลองจิจูด 99.7502 ลิปดาตะวันออก

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน จึงขอประกาศแจ้งเตือนให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือให้เดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง

ที่มา มติชน

Back To Top