กอจ.กระบี่-สุราษฎร์ฯ ฟิต ประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรอิสลาม เน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำ-อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

กอจ.กระบี่-สุราษฎร์ฯ ฟิต ประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรอิสลาม ประธาน กอจ.สุราษฎร์ฯ เน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคมมหาวิทยาสงขลานครินทร์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมโครงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประมาณ 80 คน

นายธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี เป็นคณะกรรมการอิสลามฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมาใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน จึงมีการประชุมเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการอิสลามฯ ของ 2 จังหวัด ซึ่งเป็นครั้งแรก ที่มีการประชุมร่วมกันของ 2 จังหวัด ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่จะได้ทำงานร่วมกัน ในการพัฒนาสังคมมุสลิมใน 2 จังหวัด

การจัดทำแผนปฏิบัติถือว่า มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการทำงานพัฒนาองค์กรศาสนา และสังคมมุสลิม ซึ่งปัจจุบันมีปัญหามากมายที่เราได้เผชิญ เป็นการกำหนดแผนที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อความสันติสุขของสังคม

‘ การจัดทำแผนเรา นอกจากการเน้นย้ำในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานตอบสนองสังคม และที่จะต้องไม่ลืม คือ การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะอยู่ร่วมกันกับทุกๆศาสนาอย่างสันติสุข’ นายธงชัย ปิติเศรษฐ กล่าว

ด้าน นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า คณะกรรมการอิสลามฯ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุดใหม่ ซึ่งกอ.กระบี่ พร้อมที่จะทำงานไปด้วยกัน ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติจะได้เป็นการเรียนรู้และทำงานไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

ในระหว่างนั้น สมาคมสตรี(มุสลิมะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร ถาวรสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุมเรียง อ.ไชยา นายอนันต์ หยังสู ประธานสถาบันการเงินอิสลามสุราษฎร์ธานี(บ้านพุมเรียง) มอบกระเข้าแสดงความยินดี นายธงชัย ปิติเศรษฐ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา MGROnline

Back To Top