สภาพอากาศ 10 วันล่วงหน้า เย็นตอนเช้า-ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 5-6  ธันวาคม 2566 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน มวลอากาศเย็นส่วนใหญ่ยังแผ่ลงทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุม ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล ทำให้บริเวณประเทศไทตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า มีหมอก และมีฝน/ฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักมีแนวโน้มจะเริ่มลดลง ยังมีฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่ คลื่นลมเริ่มมีกำลังอ่อนลงบ้าง ระวังอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

ช่วงวันที่ 7-14 ธ.ค. 2566 คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง แผ่เสริมลงมาประเทศไทยตอนบนเป็นระลอกๆ อาจจะทำให้อากาศเย็นลงในบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน และอาจมีฝน/ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน เช่นช่วงวันที่ 6-7 ธ.ค. 2566 (ช่วงแรกๆ ที่มวลอากาศเน็นแผ่ลงมา) อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังรักษาสุขภาพ พี่น้องเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตต้องระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ความชื้นสูง

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้ ส่วนใหญ่ เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง สลับกับฝนตกหนักได้บางวัน ในช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม หลังวันที่ 8 ธ.ค.2566 ฝนภาคใต้ถึงจะลดลง

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา

Back To Top