ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เผย รัฐบาลประกาศแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการความร่วมมือและกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการช่วยเหลือลูกหนี้ นอกจากนี้จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ปัญหานอกระบบไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งจะดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ โดยจะกำหนดแผนการดำเนินการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดให้ชัดเจน ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติการบังคับใช้กฎหมาย จะดำเนินการด้านการสืบสวน จับกุม และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบในทุกรูปแบบ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ ดำเนินการตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา เตรียมลงทะเบียนในระบบผ่านเว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th เริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ และหากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top