สนง.ตำรวจแห่งชาติ ออกคำสั่งแต่งตั้งตร.ระดับ รอง ผบก.-สว. วาระประจำปี 2566

วันนี้ 1 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ถึง สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับหน่วยงานที่ได้ประกาศรายชื่อตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งออกมาแล้ว อาทิ คำสั่ง บช.ศ.ที่ 255/2566 จำนวน 52 ตำแหน่ง คำสั่ง ในสังกัด รพ.ตร.ที่ 10712/2566 จำนวน 19 ตำแหน่ง คำสั่ง รพ.ตร.ที่ 1072/2566 จำนวน 39 ตำแหน่ง คำสั่ง รพ.ตร.ที่ 1073/2566 จำนวน 142 ตำแหน่ง คำสั่ง รพ.ตร.ที่ 1074/2566 จำนวน 37 ตำแหน่ง คำสั่ง สพฐ.ตร.ที่ 236 /2566 จำนวน 52 ตำแหน่ง คำสั่ง สพฐ.ตร.ที่237/2566 จำนวน 31 ตำแหน่ง คำสั่งสพฐ.ตร.ที่238/2566 จำนวน 67 ตำแหน่ง และคำสั่ง บช.สตม.ที่ 304 /2566 จำนวน 57 ตำแหน่ง คำสั่ง ตม.ที่ 305/2566 จำนวน 125 ตำแหน่ง คำสั่ง ตม.ที่ 306/2566 จำนวน 20 ตำแหน่ง

สำหรับรายชื่อน่าสนใจ อาทิ พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.ชลบุรี นรต.รุ่น 56 ลูกชาย พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส. เลื่อนเป็น รองผบก.ตม.1 พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ ผกก.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 นรต.รุ่น 53 มือทำงานของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เป็น รองผบก.ตม.2 พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผกก.ตม.จ.เชียงใหม่ บก.ตม.5 เป็น รองผบก.ตม.5 พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จ.นครพนม บก.ตม.4 เป็น ผกก.ตม.จ.ภูเก็ต บก.ตม.6  พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล ผกก.ตม.จ.ปทุมธานี บก.ตม.3 นรต.รุ่น 52 เป็น ผกก.ตม.จ.สตูล บก.ตม.6 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผกก.ตม.จ.สมุทรปราการ บก.ตม.3 นรต.รุ่น 56 เป็น ผกก.ตม.จ.สงขลา บก.ตม.6 พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ฝอ.บก.อก.สตม. หลานชายคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร เป็น ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1qq2liqvwRIw4LXz5g-7raYG8Ie651AaL

ที่มา เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Back To Top