ขอแสดงความยินดี นายเจษฎา จิตรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทย

ตามที่ หอการค้าไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัล “สำเภาทอง” แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้นำเสนอผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และจะมีพิธีมอบรางวัลในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ ในวันนี้ อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ภิรัชฮอลล์ 1 – 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ที่ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยมาในที่นี้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top