ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศ 134 นายพล และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 313 นาย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยจำนวน 114 นาย

และวันเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆทั่วประเทศจำนวน 313 นาย

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

Back To Top