ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ เดินสายลงพื้นที่อำเภอพระแสงตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่นำไปสู่การแก้ไข

เมื่อวานนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายปรเมษฐ์ จินา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อรับฟัง ปัญหาจากส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอพระแสง พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตลอดการลงพื้นที่

กิจกรรมเริ่มจากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมโรงเรียนพระแสงวิทยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำ ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำงานด้วยความรักความสามัคคี หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และย้ำเรื่องปัญหายาเสพติดที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันบุตรหลานจากพิษภัยของยาเสพติด

จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบบ่อขยะ ในตำบลอิปัน ที่ประสบปัญหาส่งกลิ่นเหม็น และไม่ได้ถูกกำจัดโดยถูกวิธี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยเฉพาะการป้องกันน้ำเสียไหลออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือลงไปแหล่งน้ำใต้ดิน ส่วนในระยะยาวจะต้องมีการจัดตั้งโรงกำจัดขยะที่ถูกวิธี โดยหาก อปท. ไม่มีงบประมาณ ก็สามารถร่วมกับเอกชนดำเนินการได้ ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม อยู่ติดริมคลองอิปัน เมื่อมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ น้ำจะไหลตามคลองอีปันมาลงยังแม่น้ำตาปี เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรประมาณ 60 หลังคาเรือนเป็นประจำ โดยผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอขอ งบประมาณเพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้นประมาณ 80 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วม ขณะที่การรับมือกับสถานการณ์น้ำ ประชาชนในพื้นที่ ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในภาวะดังกล่าวแล้ว และได้ลงพื้นที่ พบปะกับประชาชน ณ ที่พักสงฆ์รุ่งโรจนาราม

ก่อนเดินทางต่อไปพบกับประชาชน ที่วิสาหกิจชุมชนบางสวรรค์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินการจัดสรรที่ดินสวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทาน ของบริษัทเอกชน ผ่านคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า เรื่องนี้ได้เร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมาย ซึ่งหากส่วนไหนอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้สำเร็จเร็วที่สุด โดยกระบวนการทางกฎหมายของที่ดิน ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติการจัดลำดับรายชื่อของประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับที่ดินทำกิน และจัดสรรลงแปลง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็ววันนี้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top