“บิ๊กต้น” ถอดชุดทหาร สวมชุดชาวนา เป็นประธานเปิดงานดำนา “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์”

“แม่ทัพภาคที่ 4” เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เปิดงาน “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6” เชิญพี่น้อง ชาวไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมสืบสานการทำนาฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง ท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุขของพี่น้องประชาชน 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6” เพื่อส่งเสริมวิถีการท่องเที่ยวชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง ก่อนรับชมการแสดงจากน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ และร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในผืนนารักษ์แห่งนี้กับประชาชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุข โดยมี พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวี, พลตรี อภินันท์ แจ่มแจ้ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, พลตำรวจตรี เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรม

พล.ท.ศานติ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการฟื้นนาร้างให้เป็นนารักษ์ โดยการนำของพระอาจารย์ภัทร เจ้าอาวาสวัดนาทวี นายอำเภอและจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด รวมทั้งโต๊ะอิหม่าม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นทุกคน เราไม่แยกศาสนา เป็นกิจกรรมพหุวัฒนธรรมที่อำเภอนาทวีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 สิ่งสำคัญอันดับแรกคือความรัก ความสามัคคีในพื้นที่ ซึ่งจะมีพี่น้องไทยพุทธ มุสลิมเข้ามาร่วมการดำนากันเยอะมาก โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้กิจกรรมนี้ขยายไปสู่วงกว้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนี้อีกประมาณ 4 เดือนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวและนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปได้อีกด้วย 

สำหรับโครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ริเริ่มขึ้นโดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวี ที่ตั้งใจอยากให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จึงร่วมกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมมาช่วยกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากกว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง ผลผลิตที่ได้ก็นำมาบริโภค เหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร จำนวน 12 ไร่ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการชักชวนประชาชน เกษตรกร และส่วนราชการ ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนาสืบไป

ที่มา Thairath

Back To Top