รมว.DE ร่วมเปิดศูนย์ AOC 1441 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ หลังเปิด 3 วันร้องเรียน 6,773 สาย อายัดกว่า 220 บัญชี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดดีอีเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC ) หรือ AOC 1441 ในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัยออนไลน์สำหรับประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการแบบ One Stop Service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการระงับ-อายัดบัญชีได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์ โดยเป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 คือ

  1. ระงับ/อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหาย/ผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ทันที
  2. ติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที
  3. เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดี และการขยายผลคดี โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงาน บูรณาการข้อมูล และร่วมทำงานทันทีกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

ทั้งนี้ ศูนย์ AOC จะมีระบบการติดตามสถานการณ์ สั่งการ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามผู้ก่อเหตุออนไลน์อย่างบูรณาการ มีเทคโนโลยีพัฒนา Intelligent Assistant (IA) และ Intelligence Based Platform ทำให้เกิดการรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานในการป้องกันและปราบปราม

โดยแพลตฟอร์มนี้จะมีการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย จากนั้นใช้เทคโนโลยี AI ใช้ Data Science เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ คาดการณ์ตั้งเป้าหมายต้องจบระงับ-อายัดบัญชีการเงินได้ใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่รับแจ้งเรื่องจากผู้เสียหาย 

สำหรับในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล จะมีการจัดเก็บด้วยระบบ Cloud Service ซึ่งเป็นระบบคลาวด์กลางภาครัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดตาม ISO 27001, ISO 20000-1 และ CSA-STAR และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ศูนย์ AOC 1441 จะยกระดับสายด่วน 1441 เดิมคือสายด่วนตำรวจไซเบอร์ จากเดิมที่มี 20 คู่สายเป็น 100 คู่สาย และให้บริการเรื่องภัยออนไลน์แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมเรื่องการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์

“ประเสริฐ” สั่งติดตามความคืบหน้า AOC 1441 ใกล้ชิดรายวัน ตั้งใจให้ ศูนย์ AOC 1441 สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัย online สำหรับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพหลังเปิด 3 วันมีผู้ร้องเรียนกว่า 6,773 สายและอายัดกว่า 220 บัญชี

หลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC ) หรือ AOC 1441 ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่เดือดร้อนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมานายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ดีอี ติดตามความคืบหน้าศูนย์ AOC 1441 ใกล้ชิดรายวัน โดยได้รับรายงานว่าปริมาณการโทรฯ เข้ามา ของประชาชนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในวันที่ 2-3 พ.ย. 66 จึงได้ให้รีบแก้ปัญหา การรอสายนาน หรือ สายหลุด และเร่งทำงาน ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการของ ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 มั่นใจว่าศูนย์นี้ ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย จะสามารถดำเนินคดี หาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-3 พ.ย. ศูนย์ AOC 1441 (ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือ Anti Online Scam Operation Center : AOC ) มีประชาชนที่เสียหายจากปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรฯเข้ามาแจ้งเหตุรวมแล้วมากกว่า 6,773 รายและมีการสั่งอายัดบัญชีไปแล้วกว่า 220 บัญชี

สำหรับ 3 วันแรก มีสถิติดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สายเข้า 1,310 สาย อายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 12 บัญชี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สายเข้า 2,752 สาย อายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 73 บัญชี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สายเข้า 2,711 สาย อายัดบัญชีจบภายใน 1 ชม. จำนวน 137 บัญชี

สำหรับปัญหาอุปสรรคใน 3 วันแรก ยังพบว่า 

  1. สายโทรฯ เข้าสูงมาก ในช่วงเวลา 09.00-14.00 น. ทำให้ผู้โทรฯ มีการรอสายนาน หรือวางสายไปจำนวนหนึ่ง (ปกติ จะทำการโทรฯ เข้ามาใหม่) และการเพิ่มขึ้นของสายเข้า ในวันที่ 2-3 พ.ย. 2566 จาก 1,300 สาย ในวันที่ 1 เพิ่มเป็น 2,700 สาย ทำให้มีการรอสายนาน หรือวางสายไปจำนวนหนึ่ง
  2. ปัญหาในการติดต่อ สถาบันการเงิน เพื่อทำการระงับบัญชี ในวันที่ 1 และ 2 เนื่องจากการปรับปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ปัญหาการติดต่อของสถาบันการเงิน จบในวันที่ 3 พ.ย. 66 เรียบร้อย และพร้อมให้บริการระงับบัญชี ได้ทุกสถาบันการเงิน และต้องขอขอบคุณสถาบันการเงิน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี กับ AOC 1441

สำหรับ AOC 1441 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

ที่มา the standard, dailynews

Back To Top