“ผู้การแต้ม” ไม่เห็นด้วยยาบ้า 10 เม็ดเป็นผู้เสพ ชี้เพิ่มปัญหาอาชญากรรม

“พล.ต.ต.วิชัย” ไม่เห็นด้วยปมครอบครองยาบ้า 10 เม็ด เป็นผู้เสพ หวั่นเพิ่มผู้ค้ารายย่อย ปัญหาอาชญากรรม เปิดช่องเจ้าหน้าที่รีดไถ แนะรัฐให้แก้ปัญหาทั้งระบบ ลุ้นผลกระทรวงสาธารณสุขถกหาข้อสรุปวันนี้

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยถึงแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเรื่องการครอบครองยาบ้า ต่ำกว่า 10 เม็ดถือเป็นผู้เสพ มากกว่า 10 เม็ดถือเป็นผู้ค้านั้นว่า การที่ รมว.สาธารณสุข ออกมาเสนอแนวคิดดังกล่าว ไม่แน่ใจว่าใช้ส่วนไหนคิด เพราะทุกวันนี้ยาบ้าเยอะแล้วเหมือนกับไปเพิ่มให้ยาบ้าเยอะขึ้นไปอีก พล.ต.ต.วิชัย ยังกล่าวว่า กว่า 80% ของปัญหาอาชญากรรม เกิดจากยาเสพติดทั้งสิ้น แต่แนวคิดดังกล่าวกลับไปเพิ่มให้ผู้เสพถือครองยาเสพติดได้มากขึ้น อาจจะทำให้คดีอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย

ข้อหาเสพยาไม่จำเป็นต้องพกยา ถ้าจะเป็นผู้บำบัดไม่จำเป็นต้องกำหนดปริมาณ ให้กำหนดมาตรฐานว่าถ้ามีเกินที่กำหนดครอบครองให้ถือว่าเป็นผู้จำหน่าย และมองว่าเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรีดไถได้เยอะมากขึ้น ถ้า 1- 2 เม็ด เป็นผู้เสพ ถ้าเกินกว่านั้นก็จะเป็นการครอบครองเพื่อเสพ ข้อหาก็จะเพิ่มขึ้น และถ้าปริมาณเกิน 15 เม็ด เป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย

สำหรับเรื่องการบำบัดผู้เสพยาเสพติด พล.ต.ต.วิชัย ระบุว่า เคยทำงานดูแลเรื่องบำบัด มีศูนย์บำบัด กทม. จากการสำรวจติดตาม พบว่าหายขาดไม่เกิน 3 คน จาก 100 คน เพราะเมื่อออกไปก็อยู่ในสังคมเดิมๆ ทั้งนี้มองว่า รมว.สาธารณสุข ต้องการให้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง หรือหาวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ทั้งนี้มองกว่าการแก้ไขต้องให้ปัญหาหรือยาบ้าลดน้อยลง

แนวทางข้อแนะนำการแก้ปัญหา พล.ต.ต.วิชัย ระบุว่า ต้องทำการป้องกันปราบปรามเป็นหลัก เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายทุกระบบ หน่วยงานป้องกันอยากเข้มข้น เพิ่มโทษข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน รวมถึงให้ประชาชนเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการชี้เป้าการจับกุม ทั้งนี้ต้องให้ความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด โดยเริ่มต้นจากครอบครัว โรงเรียน และ สังคม

พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ

ป.ป.ส.ส่งตัวแทนถก สธ. เสนอยาบ้าเพื่อเสพไม่เกิน 5 เม็ด

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า วันนี้ได้มอบหมายให้ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการเตรียมออกประกาศกระทรวงให้ผู้ที่พกพายาบ้าไม่เกิน 10 เม็ด จากผู้ค้ากลายเป็นผู้เสพ

ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความเห็นว่า การครอบครองยาบ้าเพื่อเสพไม่ควรเกิน 5 เม็ด พร้อมให้เหตุผลต่อที่ประชุมว่าควรอ้างอิงตามประมวลกฎหมายเดิม และหากปรับเกณฑ์ครอบครองยาบ้าเป็น 10 เม็ดจะทำให้มีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น รวมถึงนักกฎหมายและตำรวจต่างมีความเห็นตรงกันว่าควรครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเริ่มในช่วงเวลา 13.30 น. ที่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากในที่ประชุมได้ข้อสรุป เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ครอบครองยาบ้า จากนั้นก็จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม ครม.

ที่มา Thaipbs

Back To Top