ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบริการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันนี้ 13 ตุลาคม 2566 ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกัน บำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ขณะที่ จิตอาสาพระราชทาน และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แบ่งพื้นที่ เข้าทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บผักตบชวา และบำรุงรักษาต้นไม้ โดยรอบบึงขุนทะเล และบริเวณใกล้เคียง รวมถึง กิจกรรมจิตอาสาบริการ ได้แก่ การให้บริการตัดผม บริการตรวจสภาพ ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยนักศึกษาอาชีวะจิตอาสา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สำนักข่าวหนังสือภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8 ขอน้อมรำลึกสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็น ธ ผู้ให้เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนและยังทรงคงสถิตย์ในดวงใจแห่งมหาชนชาวสยามตราบนิจนิรันดร์

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กฤษฏา คณาวิทยา

Back To Top