โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 24 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 24 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจำนวน 24 ราย มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ราชกิจจานุเบกษา

Back To Top