สตช. เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ ทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน รวม 620 อัตรา รับผู้ที่จบนิติศาสตร์มากที่สุด 450 อัตรา ประกาศรับสมัคร 9-15 ตุลาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกองการสอบ กองบัญชาการตำรวจศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อุบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 620 อัตรา

1.กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

-รอง สว.ประจำ บช.น. (ทำหน้าที่สอบสวน)

เพศ ชาย จำนวน 350 อัตรา เพศ หญิง จำนวน 100 อัตรา

2.กลุ่มผู้วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์

1. รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ในสังกัด สตส. เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

2. รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ด้านบัญชี)ในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

3.กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

-ผบ. หมู่ ช่างอากาศยาน (กลุ่มงานช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย จำนวน 30 อัตรา

กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

-ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่วิทยาการ) ในสังกัด สพฐ.ตร. เพศ ชาย/หญิง จำนวน 100 อัตรา

กำหนดการ

  • ประกาศรับสมัคร วันที่ 9 – 15 ต.ค. 66
  • รับสุมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ต.ค. – 6 พ.ย. 66
  • สอบุข้อเขียน วันที่ 21 ม.ค.67
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 13 ก.พ.67

เว็บไซต์ที่สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในภายหลัง

กองการสอบ กองบัญชาการตำรวจศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Back To Top