“รองต่อ” พร้อมคณะลงพื้นที่ บุรีรัมย์ สระแก้ว ดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สระแก้ว โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

จุดแรก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ พล.ต.ท.สมประสงค์ ตรวจเยี่ยมที่ สภ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนกัมพูชาประมาณ 15 กม. มีพื้นที่ 258.12 ตร.กม. ดูแลรับผิดชอบ 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ของอำเภอบ้านกรวดซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ 93 นาย โดย พ.ต.อ.ญาณะธัช ชัยพชรโชติ ผกก.สภ.บ้านกรวด รายงานสรุปสถานการณ์และสภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมาไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณฐานปฏิบัติการช่องโอบก โดยมี พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.21 พร้อมตำรวจตระเวนชายแดนให้การต้อนรับ โดยฐานปฏิบัติการช่องโอบก ขึ้นตรงกับกองร้อยตระเวนชายแดนที่ 216 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เดิมทีบริเวณดังกล่าวเคยเป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และเน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจภูธรในพื้นที่จะต้องร่วมมือกันและประสานงานให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากนั้นไปจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สภ.ปางสีดา และ สภ.เขาสิงโต ตามลำดับ โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ พ.ต.อ.พิสิษฐ์ธัช นาคชัยวัฒนา ผกก.สภ.ปางสีดา พ.ต.อ.พีรเดช เจริญสุข ผกก.สภ.เขาสิงโต พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

โดยพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กำชับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่าง สร้างขวัญกำลังใจ สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ห่างไกล มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกไปเยี่ยมเยียน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

มติชน

Back To Top