สยามเทคโนโพลเผยเสียงประชาชนต้องการเห็นการปฏิรูปตำรวจ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 – สำนักวิจัย สยาม เทคโน โพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสนอผลสำรวจ เรื่อง เสียงประชาชน ต่อ การปฏิรูปตำรวจ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในย่านฝั่งธนบุรีและต่างจังหวัด จำนวน 1,098 ตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกและความเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์งานเลี้ยงของกำนันนก จังหวัดนครปฐม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 หดหู่ใจ สะเทือนใจต่อการสูญเสีย สารวัตรแบงค์ ร้อยละ 88.0 เชื่อว่า การสูญเสีย สารวัตรแบงค์ เพราะขัดขวางผลประโยชน์ขบวนการส่วย ร้อยละ 87.3 เห็นด้วยกับการปฏิรูปตำรวจ หยุดยั้ง มาเฟีย ผู้มีอิทธิพลและ ขบวนการส่วย ร้อยละ 87.1 เชื่อว่าปัญหาตำรวจทุกวันนี้ เพราะการแทรกแซงจาก นักการเมืองที่แย่ ข้าราชการขี้ฉ้อ และมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 87.0 ต้องการเห็นการระดมกวาดล้าง มาเฟีย ผู้มีอิทธิพล ทั่วประเทศโดยเร็ว และร้อยละ 84.4 กังวล ตำรวจน้ำดีเสียชีวิตสูญเปล่า ไฟไหม้ฟาง ไม่มีปฏิรูปตำรวจจริงจัง

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ระบุปฏิรูปตำรวจ กอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจ ร้อยละ 89.5 ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร้อยละ 88.4 ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับ ความเป็นตำรวจมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล ร้อยละ 87.1 ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความเป็นกลาง เป็นมาตรฐานเดียวกันในหน้าที่ตำรวจ และร้อยละ 82.7 ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ยกระดับความร่วมมือจากภาคประชาชน ร่วมงานตำรวจ เชื่อฟังทำตามกฎหมาย อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่สัมผัสงานตำรวจระดับสถานีตำรวจทั้ง 10 กองบัญชาการทุกภาคทั่วประเทศ พบข้อมูลที่สอดคล้องกับผลสำรวจครั้งนี้ของ สำนักวิจัย สยาม เทคโน โพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ระบุประชาชนต้องการการปฏิรูปตำรวจโดยจะมีการนำผลสำรวจนี้เข้ายื่นต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุ ก.ต.ช. ด้านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำเรียนท่านประธานคณะอนุ ก.ต.ช.ด้านยุทธศาสตร์ฯ และกรรมการ พิจารณาขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน ชุดโครงการและโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดรับสอดคล้องตอบสนองความคาดหวังที่ดีของภาคประชาชนต้องการเห็นการปฏิรูปตำรวจจริงจัง เพราะประชาชนรู้สึกหดหู่ใจ สะเทือนใจต่อเหตุการณ์สูญเสียตำรวจน้ำดีที่สำนักงานของกำนันนก จังหวัดนครปฐม และน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ช. กล่าวต่อว่า หวังว่า ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ จะสานต่อนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน ปฏิรูปตำรวจกอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจกลับคืนมา โดยเสนอให้ดำเนินมาตรการแบบ “เงียบ เฉียบ สยบไพรี” มาเฟียผู้มีอิทธิพล ไม่มีโผล่โดดเด่นในสังคมได้ ดึงความเชื่อมั่นศรัทธาและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในหมู่ประชาชนกลับคืนมาโดยเร็ว มากกว่า การทำพิธีกรรมแบบ วันเปิดคือวันปิด ทำกันแบบไฟไหม้ฟาง ไม่ก่อประโยชน์อะไรที่ยั่งยืนต่อประเทศชาติและประชาชน

Back To Top