เชิญชวนชายไทย สมัครใจรับใช้ชาติ!! ทหารบกเปิดรับสมัครทหารกองประจำการประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2567

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 มกราคม 2567

คุณสมบัติชายไทยที่จะสมัครทหารกองประจำการ ประจำปี 2567

  • เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ ในปี 2567 (เกิดในปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2549)
  • ทหารกองเกินที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ในปี 2567 (เกิดในปี พ.ศ.2538-พ.ศ.2545)
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กองทัพบก, มณฑลทหารบกที่ 45

Back To Top