ทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สะพานศรีสุราษฎร์ฆ่าตัวตาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สะพานศรีสุราษฎร์ฆ่าตัวตาย หลังมีกระแสข่าวการฆ่าตัวตายหวังหนีปัญหาชีวิต แนะทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านต่างๆซึ่งนำไปสู่การฆ่าตัวตาย

บ่ายวันนี้ 11 กันยายน 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้สะพานศรีสุราษฎร์ฆ่าตัวตาย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายหลังจากกระแสการฆ่าตัวตายจากการหนีปัญหาชีวิต โดยใช้สะพานศรีสุราษฎร์เป็นสถานที่ก่อเหตุจนเป็นกระและมีความถี่ ซึ่งพบว่า 60 % เกิดจากหุนหันพลันแล่นและมีเหล้า-เบียร์ และยาเสพติดเป็นสิ่งเร้า โดยก่อนนี้ทางนักศึกษาได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการให้ความสำคัญและแก้ปัญหากระแสดังกล่าว ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ทางเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดเวทีประชุมหารือขึ้นในวันนี้ เพื่อร่วมป้องกันและแก้ปัญหาทั้งด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพจิตของประชาชน ในการแก้ปัญหาการคิดหนีปัญหา รวมถึงลดกระแสการใช้สะพานศรีสุราษฎร์หนีปัญหาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งนี้รายงานข้อมูลการฆ่าตัวตายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565 มีตัวเลขการฆ่าตัวตาย จำนวนทั้งสิ้น 106 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอยู่ในช่วงอายุ 20 – 59 ปี และมีความพยายามฆ่าตัวตาย ทั้งสิ้น 395 คน ซึ่งปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคทางจิตเวช ซึมเศร้า โรคเรื้อรังทางกาย , ติดสุราสารเสพติด และถูกทารุณกรรมทางกาย ทางเพศ ทางอารมณ์ โดยปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ประสบปัญหาชีวิตหรือมีเหตุการณ์วิกฤติที่คิดว่าล้มเหลว รู้สึกอับอายร่วมกับความรู้สึกอับจนหนทาง , อาหารทางจิตกำเริบ , พิษจากสารเสพติด และข่าวการฆ่าตัวตาย เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top