นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันนี้ 5 กันยายน 2566 เวลา 11:00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ได้เดินทางมายังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพเดี่ยวในชุดปกติขาว ก่อนที่เวลา 14:00 น. นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ ไปยังที่พระที่นั่งอัมพรสถานเพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี www.thaigov.go.th

Back To Top