นายกสภาทนายฯ เตรียมลงพื้นที่มูโนะ ช่วยเหลือกฎหมายเต็มรูปแบบเหยื่อพลุระเบิด

4 ก.ย.2566 – ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.พิเศษ ดร. วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ด.ต.รูสลาม อาแว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จังหวัดนราธิวาส นายคุณพจน์ แพรดำ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และนายซูลกีฟรี เจ๊ะมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด จังหวัดนราธิวาส อุปนายกภาคใต้ พร้อมคณะ เข้าพบ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิด ที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก

ด้าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุสภาทนายความได้มอบหมายให้นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 9 ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาทนายความ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นไปก่อนล่วงหน้าแล้ว และในวันที่ 23ก.ย. นี้ตนและคณะกรรมการบริหารสภาทนายความพร้อมด้วยประธานสภาทนายความจังหวัดในภาคใต้ ประกอบด้วย นายธีรพงศ์ ดนสวี ประธานสภาทนายความจังหวัดนาทวี นายจำนงค์ ศรีจันทร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดปัตตานี นายสมยศ กระแสรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดยะลา. นายรังสฤษดิ์ ศรีสองคอน ประธานสภาทนายความจังหวัดนราธิวาส. นายจักรพงษ์ พลรักษ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเบตง พร้อมด้วยทนายความอาสาในพื้นที่จะเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิอันพึ่งมีพึ่งได้ตามกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้จะได้เปิดรับเรื่องขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พลุระเบิด รวมถึงประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้หลักการทำงานในเชิงรุก ด้วยการเข้าหา เข้าใจ เข้าถึงประชาชน

ไทยโพสต์

Back To Top