“กรมทรัพยากรธรณี” แจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ 19 จังหวัด 41 อำเภอ เฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 2-4 ก.ย.นี้

เฟซบุ๊ค “กรมทรัพยากรธรณี” เนื่องจากมีฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น จึงแจ้งอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ 19 จังหวัดเฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก

กรมทรัพยากรธรณี ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย. 66 และขอให้เครือข่ายฯ ทธ. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำ

  • ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 150 มม./24 ชั่วโมง
  • พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่างๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย
  • สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯ
  • หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่นๆ
  • ควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
  • มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ
  • เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อม
  • ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ

แจ้งเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยได้ที่ www.dmr.go.th/ธรณีพิบัติภัย/รับแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย-กรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี เบอร์ 0 2621 9701

Back To Top