จังหวัดสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

จังหวัดสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

ในวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับด้วยความไมตรีจิต “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีมีน้ำใจ”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี , สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Back To Top