ส.ส.ธานินท์ เดินหน้าพัฒนาจังหวัดเพื่อชาวสุราษฎร์ฯมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างต่อเนื่อง

ส.ส.ธานินท์ นวลวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 7 ลงพื้นที่ทำงานเหมือนเดิม ออกพื้นที่พบพี่น้องรับฟังปัญหา เดินหน้าแก้ไขพัฒนาในแต่ละพื้นที่ พร้อมยังสนับสนุนการกีฬา สร้างอนาคตที่ดีแก่เด็ก เยาวชนและวัยรุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส.ส.ธานินท์ นวลวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 7 หลังจากรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 7 ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาต่างๆในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนั้น ส.ส.ธานินท์ นวลวัฒน์ ยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและวัยรุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพื่อสุขภาพและสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายหารือกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา เรื่องการจัดทำถนนเส้นเซาท์เทิร์น-แยกบ้านกรูด ได้มีการประสานงานไปยังส.จ.ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนและมีพี่น้องชาวบ้านสัญจรใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากหวั่นจะเกิดอุบัติเหตุกับประชาชน จึงอยากฝากท่านประธานเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำถนนให้แล้วเสร็จโดยไวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
ส.ส.นินท์ เป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความเข้าใจชาวบ้าน ด้วยความบ้านๆเป็นกันเอง พร้อมรับฟังทุกปัญหาของพี่น้อง และพร้อมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเต็มที่เพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้น

ภาพ : ส.ส.ธานินท์ นวลวัฒน์ เพจ

Back To Top