วิทยาลัยชุมชน จับมือ มศว ติดตั้ง Solar Rooftop ให้ 19 วชช.ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าวิจัยความเข้มของแสงอาทิตย์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญด้านวิศวกรรมพลังงาน

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2566 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) โดยนายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ลงนามในสัญญาการใช้และการให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กับ มศว โดย ผศ.ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ประธานหลักสูตรวิศวกรรมนานาติ และนายเภคูน พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอนเนอร์จีไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด มี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ ดร.เสฎฐา ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มศว ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย ดร.สิริกร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ มศว ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันในด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการรักษ์โลกของนักศึกษา บุคลากร และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน (วชช.) โดยทาง มศว จะเข้ามาช่วยสำรวจ และจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop ให้กับ วชช. จำนวน 19 แห่ง โดยไม่คิดมูลค่า เป็นระยะเวลา 20 ปี พร้อมการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาของความร่วมมือ ซึ่งจากข้อมูลคาดว่า วชช.แต่ละแห่งจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 15-20% ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะปัจจุบัน วชช.ต้องแบกรับภาระเรื่องค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง ที่สำคัญไปกว่านั้นการติดตั้ง Solar Rooftop ในครั้งนี้ยังช่วยโลกลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 180 ตันต่อปี หรือประมาณ 3,600 ตันตลอดอายุของสัญญา

“สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะใช้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤต และเป็นต้นเหตุของภัยทางธรรมชาติในประเทศไทย และทั่วโลก โดยจะมีการส่งเสริมให้ วชช.ทั่วประเทศทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อผลักดันไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาสีเขียว หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีคาร์บอนต่ำ และจะใช้คาร์บอนเครดิตเป็นส่วนหนึ่งในการจัดลำดับสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตด้วย” นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าว

ผศ.ดร.รักไทย กล่าวว่า หลังจากนี้ทาง มศว จะส่งทีมเข้าไปสำรวจความพร้อมในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับ วชช. 19 แห่ง พร้อมทั้งขออนุญาตกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยทาง วชช.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อ วชช.เปิดระบบการใช้งาน Solar Rooftop แล้ว ทาง มศว จะเข้าทำการศึกษาวิจัยเรื่องความเข้มของแสง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีแผนที่ความเข้มของแสงมานานกว่า 20 มาแล้ว แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดภาวะวิกฤตโลกร้อน เราจำเป็นต้องศึกษาวิจัยใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และการที่ วชช.มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเหมาะกับการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องวิศวกรรมพลังงานของประเทศไทยอย่างมาก

ที่มา-ภาพ : เดลินิวส์

Back To Top