พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโถงชั้น 7 พรรคเพื่อไทย โดยมีพรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมงาน

วันนี้ (23 สิงหาคม 2566) เวลา 18:00 น. ที่พรรคเพื่อไทยมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนาย เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มายังห้องโถงชั้น 7 พรรคเพื่อไทย

พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมมตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงแต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการนายวันมูหะมัดนอร์ มะทาประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นที่อาคารพรรคเพื่อไทยห้องโถงชั้น 7 โดยมีแพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ภรรยานายเศรษฐา นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายอดิศร เพียงเกษ และบรรดาสส.พรรคเพื่อไทย รวมทั้งนักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ นายพีระพันธ์ุ์ สาลีรัฐวิภาค นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ หัวหน้าและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ หัวหน้าและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย รวมทั้งนายนายไชยชนก ชิดชอบ บุตรชายนายเนวิน ชิดชอบ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นาสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนากล้า เข้าร่วมงาน

ที่มา-ภาพ : โบราณนานมา

Back To Top