ป.ป.ส. เผาทำลายยาเสพติดของกลางที่หมดคดีกว่า 25 ตันด้วยระบบไร้ควัน พร้อมย้ำโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. เวลา 10.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน “การทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2566” จำนวนทั้งหมดประมาณ 25 ตัน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศ และประชาชนผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะทำงานทำลายยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. (ด้านตรวจรับ) ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักยาเสพติดของกลางตามบัญชี และพิสูจน์เบื้องต้นด้วยวิธี Color test โดยนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากนั้นส่งมอบยาเสพติดให้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. ด้านขนย้าย รักษาความปลอดภัย และทำลาย ขนย้ายมายังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นยาเสพติด จำนวน 2,191.61 กก. จาก 7 คดี รวม 187 กระสอบ แบ่งเป็น ยาบ้าประมาณ 20 ล้านเม็ด หรือ 1,875.34 กก. ไอซ์ 9.72 กก. เฮโรอีน 7.20 กก. และคีตามีน 299.55 กก. โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเผาทำลายยาเสพติดของกลางตามกำหนดการ ในวันที่ 19 สิงหาคม เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 20 สิงหาคม จะมีคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนย้าย รักษาความปลอดภัย และทำลาย มาร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของการเผาทำลายยาเสพติดของกลางอีกครั้งตลอดจนการเก็บขี้เถ้าตรวจพิสูจน์ เพื่อเป็นการยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พยายามผลักดันให้การทำลายยาเสพติดทำได้รวดเร็วขึ้น เพราะยาเสพติดที่มีการจับกุมจำนวนมากใช้งบประมาณในการเก็บรักษา โดยประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ประกาศใช้เมื่อ 9 ธ.ค. 2564 ได้กำหนดให้การทำลายยาเสพติดสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุด ซึ่งบางคดีอาจใช้เวลากว่า 10 ปี กระทรวงสาธารณสุขยังกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นสถานที่เก็บรักษายาเสพติดของกลาง เพื่อให้ กระบวนการ ตรวจรับ เก็บรักษา และทำลายยาเสพติด สามารถดำเนินการได้โดย สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้มีการทำลายยาเสพติดของกลางได้รวดเร็วขึ้น โดยในครั้งนี้ เราได้เชิญภาคประชาชนตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการในการทำลายยาเสพติดของกลาง เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำลายยาเสพติดของกลาง เน้นการส่วนร่วมของภาคประชาชน เพราะมีภาคประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่าภาครัฐ และขอขอบคุณการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินในครั้งนี้ด้วยนอกเหนือจากนี้ยังมีคณะทำงานจากหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบทั้ง จำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และตรวจพิสูจน์สารเสพติด ทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้ยาเสพติดหลุดออกจากระบบจนกว่ายาเสพติดจะถูกทำลาย และขอยืนยันว่าไม่มียาเสพติดเล็ดรอดหลุดออกไปหรือมีการเวียนยาเสพติดอย่างแน่นอน นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า ของกลางยาเสพติดที่เผาทำลายในวันนี้ถูกเผาทำลายด้วยระบบไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น (Pyrolytic Incineration) เป็นการเผาไร้ควัน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนที่เข้าร่วมการทำลายยาเสพติดรวมถึงสิ่งแวดล้อม และประชาชนสามารถรับชมผ่านทาง facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเพสติด หรือแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร .1386

Back To Top