กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2563-2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

 • วันที่ 19-21 กันยายน 2566 ฝึกซ้อมย่อย
 • วันที่ 22 กันยายน 2566 ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง
 • วันที่ 25 กันยายน 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 แบ่งตามหลักสูตร

-รอบแรก

 • ครุศาสตรบัณฑิต
 • บัญชีบัณฑิต
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต

-รอบสอง

 • มหาบัณฑิต
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 • รัฐศาสตรบัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ที่มา-ภาพ : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top