ผู้ว่าฯ ชุมพรคุมเข้มล้งทุเรียน สกัดทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพต่างถิ่น

ผู้ว่าฯ ชุมพร ตรวจเข้มล้งทุเรียนต่อเนื่องเกือบทุกวัน หลังพบมีทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพจากนอกพื้นที่เข้ามาขาย เจอแล้วกว่า 2,600 ลูก รวมเกือบหมื่นกิโลกรัม ป้องกันนำไปขายปะปนกับทุเรียนคุณภาพ หวั่นส่งผลกระทบกับสวนทุเรียนในจังหวัด

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ที่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพทุเรียนอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน หลังจากพบว่ามีพ่อค้าคนกลางและชาวสวนทุเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงและอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้นำมาส่งขายให้กับล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดชุมพร จากทั้งหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร สนง.เกษตรอำเภอหลังสวน และผู้แทนป้องกันจังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามคุณภาพทุเรียนที่รับซื้อ-ขายในพื้นที่อำเภอหลังสวน ซึ่งมีล้งรับซื้อทุเรียนส่งออกทั้งของคนไทยและชาวจีนจำนวนมาก โดยสุ่มตรวจคุณภาพเนื้อทุเรียน เปอร์เซ็นต์แป้ง รวมถึงร่องรอยหนอนเจาะ ป้องปรามการลักลอบซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะ ได้สุ่มตรวจคุณภาพทุเรียน พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีการคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน แต่จากการตรวจสอบโดยละเอียดยังมีแผงทุเรียนบางแห่ง ตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ทุเรียนหนอนเจาะ และทุเรียนอ่อนอยู่บ้าง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่ถึง 32% จึงได้เข้าดำเนินการตามมาตรการพ่นกากบาทสีแดงเป็นสัญลักษณ์ทุเรียนอ่อน เพื่อป้องกันการนำไปขายปะปนกับทุเรียนคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินการตรวจป้องปรามและเฝ้าระวังทุเรียนด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีทุเรียนซึ่งปลูกนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้ตัดก่อนกำหนด หรือมีทุเรียนด้อยคุณภาพนำมาส่งขายที่ล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร อย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ได้ออกตรวจโรงคัดบรรจุไปแล้วจำนวน 1,105 แห่ง สุ่มตรวจจำนวน 1,863 ตัวอย่าง ตรวจผ่าน 1,727 ตัวอย่าง และไม่ผ่าน 136 ตัวอย่าง ซึ่งได้คัดทุเรียนด้อยคุณภาพออกทำลายแล้วกว่า 2,690 ผล หรือคิดเป็น 8,825.5 กิโลกรัม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำทุเรียนดังกล่าวส่งออกหรือออกจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

ที่มา-ภาพ : Thairath

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top