เลือกตั้งล่วงหน้าสุราษฎร์ธานี คึกคัก ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าออกมาใช้สิทธิเกือบ 90% คาดเลือกตั้งใหญ่ 14 พฤษภาคม 2566 จะมีผู้มาใช้สิทธิมากเช่นกัน 

เมื่อช่วงเช้าที่ 7 พ.ค.66 ที่ผ่านมานายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลาง เขต 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 8 หน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน่วยนี้มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น 5,129 คน มากเป็นอันดับ 2 รองจากหน่วยเลือกตั้งกลาง เขต 2 ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอเกาะสมุย ที่มีผู้ลงทะเบียนไว้ 5,675 คน โดยมีนายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิต่อเนื่อง แต่ยังไม่หนาแน่น ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยเลือกตั้งกลางทั้งหมด 8 หน่วย มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น 19,111 คนและเมื่อถึงเวลาเปิดหีบ 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นคนแรก ตามขั้นตอนที่ กกต. กำหนด รวมถึง พลตำรวจตรีศรัญญู ชำนาญราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ก็มาใช้สิทธิเช่นเดียวกันและมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงทะเบียนเพิ่มเติม อีก 501 คน รวมผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต 19,612 คน ซึ่งหลังปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 17.00 น. ได้มีการสรุปยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวม 17,506 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 89.26
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “การเลือกตั้งเป็นหนึ่งในกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นหน้าที่สำคัญของคนไทย ตนเองก็ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ ก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของบ้านเมือง ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ก็จะต้องออกมาใช้สิทธิ ในวันนี้เท่านั้น จะไปใช้สิทธิในวันที่ 14 พฤษภาคม ไม่ได้แล้ว ส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ของ สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมมาก และขั้นตอนการใช้สิทธิ ค่อนข้างสะดวก ไม่ล่าช้า และแม้ว่ากำหนดเวลาปิดหีบ จะเป็นเวลา 17.00 น. ก็อยากขอเชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในช่วงเช้า เพราะอากาศยังไม่ร้อน และมีคนออกมาใช้สิทธิยังไม่มาก”


นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว ขอบคุณ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้รับความสะดวกสบายรวดเร็ว และยังไม่ปรากฏข้อร้องเรียน แต่วันนี้ พบผู้กระทำผิด กฎหมายเลือกตั้ง 1 ราย ฐานการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ซึ่งผู้กระทำผิด ได้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนและดำเนินคดีแล้ว ส่วนร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ครั้งนี้ ไม่ได้เกินกว่าที่คาดหมาย เนื่องจากผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ถือเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่แล้ว กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ติดราชการ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่ประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้ง ทำให้คาดหมายว่า การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากเช่นกัน โดยหลังจากนี้ บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จะถูกจัดส่งไปยังเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ และการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านั้น จะมีสถานที่จัดเก็บที่แน่นหนา พร้อมด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เวรยาม จึงมั่นใจได้ว่า บัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะไม่ สูญหายหรือถูกสับเปลี่ยน แก้ไข อย่างแน่นอน

ข่าว/ภาพ – ส.ปชส.สุราษฎร์ธานี

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรมภาค 8

Back To Top