“วัยรุ่นหน้าใสรวมตัว” ร่วมทำบุญมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับน้องๆนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดห้วยกรวด

คณะทีมงานวัยรุ่นหน้าใสร่วมทำบุญมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับกลุ่มนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดห้วยกรวด เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เติบโตเป็นอนาคตที่ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาคณะวัยรุ่นหน้าใสนัดรวมตัวเดินทางร่วมกันทำบุญมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่น้องๆนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดห้วยกรวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทำบุญมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ที่กำลังจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสุขใจและอิ่มท้องให้กับน้องๆนักเรียนรวมถึงคณะวัยรุ่นหน้าใสที่ตั้งใจเดินทางมามอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมยังมอบข้อคิดดีๆแก่น้องๆที่จะเติบโตเป็นเยาวชนของประเทศที่ดีต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดห้วยกรวดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

#ข่าวอาชญกรรมภาค8 #ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขยายข่าวสู่สังคม #เพื่อพี่น้องประชาชน #สังคมต้องรับรู้ #สังคมเกาะป้องกัน #สังคมสดใส #สังคมความเป็นจริง #สู่สังคมมั่นคง #ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ภาพ-ข่าว : ข่าวอาชญากรรม ภาค 8

เรียบเรียง-เผยแพร่ : กองข่าวเฉพาะกิจข่าวอาชญากรรม ภาค 8

Back To Top