เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่โรงเรียนตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่โรงเรียนบ้านศิลางาม ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่สอนป้องกันและเข้าใจถึงภัยยาเสพติดรวมถึงปัญหารถซิ่งตามนโยบายตร.แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ตำรวจอมบความรู้แก่เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยจของยาเสพติด

คำสั่งนโยบายตร. อบรมและมอบความรู้ครู 5 นาทีมีดังนี้ เรียนผู้บังคับบัญชาตามนโยบายที่ท่านสั่งป้องกันอบรมสอนให้ครูและนักเรียนได้เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติดรวมถึงปัญหารถแต่งซิ่งที่สร้างปัญหาบนท้องถนน ทั้งนี้ยังมีนโยบายแทรกซ้อนจากเหตุการณ์ยิงถล่มสถานศึกษาโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าหาฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อสอนกลวิธีเอาตัวรอดวิ่งซ่อนหนีรวมไปถึงหากไม่มีทางหนีให้ประชันหน้ากับคนร้ายอย่างมียุทธวิถีและการแจ้งตำรวจในท้องที่ให้เข้าช่วยป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุ เมื่อมีเหตุผิดวิสัยภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคลากรและนักเรียนที่ศึกษาที่อยู่ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ ในการตรวจเยี่ยมและมอบความรู้แก่ครูในครั้งนี้ (เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65) นำโดย ด.ต.พัฒนกร พุทธศรี ผบ.หมู่.(ป).สภ. กาญจนดิษฐ์และเจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมมอบความรู้ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศิลางาม หมู่ที่ 10 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบความรู้ความเข้าใจกับพิษภัยยาเสพติดและเตือนภัยเยาวชนเรื่องรถซิ่งแก่บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนหลังเคารพธงชาติช่วงเช้าเสร็จเป็นเวลา 5 นาที ซึ่งนักเรียนและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตร.สภ.กาญจนดิษฐ์ปฏิบัติตามนโยบายคำสั่งตร. 5 นาที แก่ครูและนักเรียน บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านศิลางาม

ที่มา-ภาพ : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

เรียบเรียง-เผยแพร่ : อภิชัย ลักษณะนิยม บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจ ข่าวอาชญากรรม ภาค 8

Back To Top