คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรววจแห่งชาติมีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (2) มาตรา 74 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 372/2565 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปซึ่งมีพลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับรองเอกสารรายชื่อข้าราชการตำรวจกว่า 1,000 นาย ทั่วประเทศ

สามารถดูรายละเอียดราชื่อข้าราชการตำรวจที่ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 23 (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.personnelpolice.com)

#ข่าวอาชญกรรมภาค8 #ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการขยายข่าวสู่สังคม #เพื่อพี่น้องประชาชน #สังคมต้องรับรู้ #สังคมเกาะป้องกัน #สังคมสดใส #สังคมความเป็นจริง #สู่สังคมมั่นคง #ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ภาพ : ผู้จัดการออนไลน์

เรียบเรียง : กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าวและเว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8

Back To Top