แจ้ง จับ จ่าย ผู้ใดพบเห็นหรือ “แจ้ง” เบาะแส จนนำไปสู่การ “จับกุม”
จ่ายทันทีเงินรางวัลนำจับ 50,000 บาท

❌อย่าหาทำ ❌
“ผู้ใดให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี มีความผิด ตาม ป.อาญา มีโทษสูงสุดจำคุก

Back To Top