มติเอกฉันท์สมาคมชาวปักษ์ใต้ “บิ๊กโจ๊ก หวานเจี๊ยบ” นั่งนายกฯสมาคมชาวปักษ์ใต้คนใหม่

มติเป็นเอกฉันท์ “บิ๊กโจ๊กหวานเจี๊ยบ” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯสมาคมชาวปักษ์ใต้คนใหม่แทนท่านพล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2565 ภายในงานมีการประชุมในวาระต่างๆทั่วไปและยังมีวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการเลือกตั้งนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้คนใหม่แทนท่าน พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ซึ่งดำแรงตำแหน่งนายกสมาคมฯมาหลายสมัยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปีเต็ม ประกอบกับท่านมีอายุมากแล้ว มีความประสงค์ที่จะมอบหน้าที่ให้แก่คนรู้ใหม่ขึ้นมาบริหารงานร่วมกับสมาคมฯ

การประชุมเริ่มต้นขึ้นเวลา 09.00 น. เมื่อถึงวาระที่ 6 เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ มีการเสนอชื่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว และที่ประชุมยกมือโหวตด้วยคะแนนเสียงล้นหลาม
มีสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ และสมาชิกสมาคมชาวใต้จังหวัดต่างๆ ชมรมชาวใต้จำนวนมาก เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการมอบดอกไม้แสดงความยินดี
จากนั้นเป็นการมอบธงสมาคมปักษ์ใต้ฯ โดยท่านพล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ มอบธงให้กับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบตำแหน่ง
ท่านพล.ต.อ.สุนทร กล่าวแสดงความยินดีกับนายกสมาคมปักษ์ใต้ฯคนใหม่ และฝากฝังให้สืบทอดดูแลภารกิจของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯต่อไป ช่วยกันสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คนใต้ด้วยกัน เวลานี้สมาคมชมรมชาวปักษ์ใต้เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีงานมีการก็บอกกล่าวกันมา แม้ไม่ได้เป็นนายกฯแล้วก็ยังยินดีไปร่วมทุกงาน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565

ด้านท่าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจเลือกเข้ามาเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้คนใหม่ อยากให้สมาชิกทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันภารกิจ กิจกรรมของสมาคมปักษ์ใต้ฯ
ครั้งนี้เป็นการประชุมหลังจากว่างเว้นการประชุมในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงมีวาระต้องรับรองรายงานการประชุม รับรองงบดุล รายงานผลการดำเนินงานที่ยาวและมากกว่าปกติ
วันนี้มีสมาชิกอาวุโส และทรงเกียรติ์หลายท่านเข้าร่วมประชุม เช่น ท่านถวิล
ไพรสนธ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ท่านอารีย์ ไกรนรา สส.พรรคเพื่อชาติ ท่านสุรพล เลอวิศิษฐ์ นักธุรกิจ ดร.กานต์ บุญศิริ(นายกสมาคมชาวสงขลา) เป็นต้น
บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นตามมาตรการป้องกัน Covid-19 สมาชิกพบปะทักทายกัน เมื่อเสร็จการประชุมร่วมรับประทานอาหาร ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ

สำนักหนังสือพิมพ์ภาพข่าว-เว็บไซต์อาชญากรรม ภาค 8 ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่

ที่มา : สายฝน ลูกกาบู
วิทยา เปาะมะ หน.อาชญากรรม นันนธร เปาะอีแต พร้อมทีมงาน , สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์

Back To Top